Praha

Praha 3 (Žižkov)

Woodoo Music Pub⭐⭐⭐⭐⭐
Bořivojova 69, 13000 Praha-Praha 3 (Žižkov)
4 x Rosengart, 2 x Tecball